Előzetes program

A nemzeti konferenciák azonos európai forgatókönyv alapján plenáris és szekcióülésekből épülnek fel. A szekcióülések konkrét témák köré szerveződnek és céljuk az, hogy a plenáris ülésre konkrét javaslatokat dolgozzanak ki. Ez igen fontos feladat, mert a konferenciának eredmény-orientáltnak kell lennie.

A konferencia felépítése:

A szekcióülések tematikája kapcsolódik azokhoz a témákhoz/fejezetekhez, amelyeket az Európai Unió Tanácsának a ritka betegségekre vonatkozó Ajánlása fogalmaz meg ('A Tanács Ajánlása (2009. június 8.) a ritka betegségek területén megvalósítandó fellépésről (2009/C 151/02')).

A részletes tudományos program letölthető a háttér dokumentumok oldalról!

Plenáris Ülések

Nyitó előadások:

Záró ülés:

Szekcióülések

Poszter szekció

A Rirosz tagszervezeteinek bemutatkozása.